Metsätilani huono hoito loppui

Ostin aikanaan isältäni pienen metsätilan Kerimäeltä, kun isä ei sitä enää itse jaksanut hoitaa. Tila ei ole suuri, vain vajaa 15 hehtaaria. Isäni oli hoitanut tilaa huolellisesti ja esimerkiksi taimikot olivat hyvässä kunnossa. Kun ostin tilan isältäni, lupasin jatkaa hyvää hoitoa hänen jälkeensä. Joidenkin vuosien ajan niin ehdin tehdäkin, mutta sitten työkiireet ja välimatka (noin 400 km) kodin ja Kerimäen metsätilan välillä osoittautuivat koko ajan enemmän ja enemmän haasteiksi. Taimikoiden harvennus ja muu hoito kärsivät ja huono omatunto vaivasi aina, kun metsätilaani ajattelin.

Noista syistä johtuen kiinnostuin aikanaan esillä olleesta Säämingin yhteismetsästä, mutta kun se ei edennyt syystä tai toisesta, ilmaantui maakuntaan parempi vaihtoehto eli Etelä-Savon Yhteismetsä. Huolellisen suunnittelu- ja valmisteluvaiheen yhteismetsä perustettiin loppuvuodesta 2016 ja käytännön toiminta päästiin aloittamaan vuoden 2017 alussa. Vuosi 2017 olikin yhteismetsällemme hyvin toiminnantäyteinen, kun hakkuu- ja hoitorästejä otettiin kiinni parin tuumausvuoden jäljiltä. Etelä-Savon Yhteismetsän koko oli heti alussa noin 500 hehtaaria, joka varmisti sen, että saimme puukauppoihimme hyviä tarjouksia monilta metsäyhtiöiltä. Tämä taas kasvatti yhteismetsän varallisuutta ja osakkaille jaettavan ylijäämän määrää.

Tärkeä tekijä Etelä-Savon Yhteismetsän toiminnan onnistumiselle heti alkumetreistä alkaen oli palvelusopimuksen solmiminen Etelä-Savon Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Heidän kautta saamme metsäasiantuntijoiden palvelut ja metsäkaupat kilpailutettua onnistuneesti. Emme myöskään ole sidoksissa mihinkään metsäyhtiöön vaan käymme kauppaa tarpeen mukaan kenen kanssa tahansa, jos vain kokonaisuus ja ostotarjous palvelee yhteismetsää muita paremmin.

Erityisen hyvilläni olen myös siitä, että yhteismetsämme kasvaa hyvää vauhtia. Vuoden 2018 loppuun mennessä yhteismetsän laajuus lähentelee todennäköisesti 1000 hehtaarin alaa. Viesti yhteismetsän eduista on siis kantautunut Etelä-Savon metsänomistajien korviin. Toivotankin kaikki alueemme metsänomistajat tervetulleiksi mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä Huupposen Harriin Etelä-Savon Metsänhoitoyhdistyksessä ja siitä prosessi lähtee sujuvasti liikkeelle.

Uskon, että isäni seuraa metsäasiaa tuolta pilven reunalta ja toteaa metsänhoidon olevan hyvällä mallilla Kerimäellä ja myös muualla Etelä-Savossa. Kiitos osittain myös oman yhteismetsämme!

Terveisin
Jari Piirainen
Etelä-Savon Yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja
puh. 040 586 2006