Liittyminen

Oma metsä osaksi Etelä-Savon yhteismetsää?

Oman metsän liittäminen osaksi yhteismetsää osuuksia vastaan on hyvä vaihtoehto, jos haluat:

  • vaivattoman tavan omistaa metsää itselle ja seuraavalle sukupolvelle,
  • välttää yhteisomistuksessa olevan tilan pilkkomista pienempiin osiin,
  • edullisen ja helpon ratkaisun tilan tasapuoliseen jakoon,
  • metsätilan pysyvän hyvin hoidettuna tulevaisuudessa, mutta hoitovastuun siirtyvän yhteismetsällä.

Etelä-Savon yhteismetsä on ratkaisu päästä mukaan suurempaan kokonaisuuteen, jolla on edellytyksiä kannatavampaan metsätalouteen.  Etelä-Savon yhteismetsä on perustettu joulukuussa 2016. Yhteismetsä  kiinnostaakin entistä isompaa joukkoa metsänomistajia. Yhteismetsän koko laajeni maaliskuussa 2018 505 hehtaarista n. 720 hehtaariin.

  • Yhteismetsä jakoi vuodelta 2017 ylijäämää 110 000 euroa. Tuotto oli nettona 5 % omistusten arvosta.
  • Yhteismetsää verotetaan yhteisetuutena, veroprosentti on 26,5%.
  • Yhteismetsä on verovelvollinen ja ylijäämä on osakkaille nettotuloa.
  • Osakkaan ei tarvitse tehdä metsäveroilmoitusta yhteismetsään liitetyn alueen osalta ollenkaan.
  • Kaikki maksut esim. tiemaksut, metsänhoitokulut, vakuutusmaksut ym. ovat yhteismetsän kulua.
  • Puukaupat kilpailutetaan isommissa erissä ja kokoluokka antaa hankinnoissa mittakaavaetua.