Etelä-Savon Yhteismetsä
 

Yhteismetsä

Pienen tilakoon on todettu olevan yksi Suomen metsätalouden pahimmista ongelmista. Yhteismetsillä tilojen pirstoutumista voidaan vähentää, ja muodostamalla suurempia ja tehokkaampia metsäalueita metsätalouden kannattavuuskin paranee. Isommat yksiköt ja yhteismetsät ovat siis metsätalouden yleisen edun kannalta tarkoituksenmukaisempiaTätä tarkoitusta palvelemaan perustettiin Etelä-Savon yhteismetsä vuoden 2016 lopulla Juvalla, johon kertyi jo ensimmäisenä vuonna noin 20 osakasta ja 500 hehtaaria metsää. Vuoden 2023 lopulla tarkka pinta-ala oli 1032,6 hehtaaria. Mukaan yhteismetsään ovat tervetulleita kaikki alueen metsänomistajat!


Oman metsän tai määräalan liittäminen osaksi yhteismetsää osuuksia vastaan on hyvä vaihtoehto, jos haluat vaivattoman tavan omistaa metsää ja välttää yhteisomistuksessa olevan tilan pilkkoutumista pienempiin osiin. Koko tuo kilpailuetua, oli kyse sitten puukaupasta tai metsänhoidosta. Pyydä yhteismetsältä tila-arvio osuusperusteista.
Tila-arvio ei velvoita liittymään. 


Etelä-Savon yhteismetsän toimialue on sama kuin Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon: Enonkoski, Hirvensalmi, Joutsa (pl. Leivonmäki), Juva, Sulkava, Pertunmaa, Puumala, Rantasalmi, Mikkeli (pl. Ristiina ja Suomenniemi) ja Savonlinna.


Etelä-Savon yhteismetsä tarjoaa tasaista tuottoa osakkailleen ja vapauttaa heidät sekä metsänhoitovelvoitteelta että puukaupan kilpailuttamiselta. Yhteismetsä on ylipäätään vaivatonta metsänomistamista, vaikka metsän hoitamiseen ei olisi aikaa tai osaamista. Liittymisen jälkeen metsien hoitovastuu siirtyy yhteismetsälle. Moni toimiikin metsän etäomistajana.


Etelä-Savon yhteismetsä toimii riippumattomana yhtiöistä tai instansseista ja ajaa osakkaiden yhteistä etua. Yhteismetsän asioista päätetään yhteisesti ja demokraattisesti kahdesti vuodessa pidettävällä osakaskunnan kokouksella ja käytännön toimia pyörittää kolmihenkinen instansseista riippumaton hoitokunta.
Etelä-Savon yhteismetsä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi kuolinpesille, sillä osuuksia on helpompi jakaa kuin pirstoa tilaa. Yhteismetsä hoitaa kaikki käytännön asiat, ja verovapaa ylijäämä maksetaan joka vuosi kaikille osakkaille.
Usein yhteismetsiin liittyy vääriäkin pelkoja metsän käyttöoikeuden menetyksestä. Myös yhteismetsään liitetyllä alueella metsästysoikeus säilyy, eikä joulukuusta tai juhannuskoivuja tarvitse jättää hakematta. Myös polttopuuta saa tehdä sen verran kuin säännöissä sovitaan.
Halutessaan yhteismetsästä irtaantuminen käy helpoiten myymällä osuudet pois. Oman alansakin voi saada halutessaan irti, mutta se vaatii osakaskunnan enemmistöpäätöksen. Helpompi on myydä osuudet ja ostaa metsää tilalle muualta.


Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin.


Ota yhteyttäLisätietoja yhteismetsistä yleisesti:
Metsäkeskus: https://www.metsakeskus.fi/yhteismetsat
Verohallinto: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/metsa/yhteismetsa/