Etelä-Savon Yhteismetsä
 

Edut

Tasainen tuotto ja varmuus

Saat säännöllistä tuloa yhteismetsän jakamana ylijäämänä. Yhteismetsä jakaa säännöllisesti saamaansa puun myyntituloa osakkailleen osuuksien suhteiden mukaan. Yhteismetsä maksaa verot verotettavasta tuloksestaan. Yhteismetsän osakkailleen jakama ylijäämä on osakkaille verotonta tuloa.
Koko tuo kilpailuetua, oli kyse sitten puukaupasta tai metsänhoidosta. Yhteismetsillä tilojen pirstoutumista voidaan vähentää, ja muodostamalla suurempia ja tehokkaampia metsäalueita metsätalouden kannattavuuskin paranee.
Yhteismetsän jakama ylijäämä on osakkaalle verovapaata tuloa. Yhteismetsä voi jakaa tilikaudelta muodostuvaa ylijäämää (tuottoa) osakkailleen. Ylijäämä jaetaan yhteismetsäosuuksien suhteessa. Osakkaalle ylijäämä on verovapaata tuloa, jota ei tarvitse ilmoittaa omalla veroilmoituksella.
Yhteismetsät ovat verotuksessa yhteisetuuksia, joita verotetaan erillisinä verovelvollisina. Yhteismetsä antaa oman veroilmoituksensa ja maksaa omat veronsa. Yhteismetsä maksaa verotettavasta tulostaan 26,5 prosenttia veroa vuoden 2017 alusta.


Helppous ja riskittömyys

Huoleton vaihtoehto metsän omistajalle! Verovapaa tulo, ei metsänhoitovelvoitetta sekä pitkän tähtäimen suunnitelmallisuus toiminnassa. Metsänomistaminen on sinulle huoletonta ja tuottavaa!
Yhteismetsässä ammattilaiset hoitavat metsiä osakkaiden puolesta. Hakkuut ja metsänhoito suunnitellaan siten, että kestävyyden periaatteella saavutetaan osakkaille mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos. Yhteismetsä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi kuolinpesille, sillä osuuksia on helpompi jakaa kuin pirstoa tilaa.
Yhteismetsä hoitaa kaikki käytännön asiat, ja verovapaa ylijäämä maksetaan joka vuosi kaikille osakkaille. Yhteismetsä on ylipäätään helppoa metsänomistamista, vaikka metsän hoitamiseen ei olisi aikaa tai osaamista. Liittymisen jälkeen metsien hoitovastuu siirtyy yhteismetsälle. Moni toimiikin metsän etäomistajana.
Myös yhteismetsään liitetyllä alueella metsästysoikeus säilyy, eikä joulukuusta tai juhannuskoivuja tarvitse jättää hakematta. Myös polttopuuta saa tehdä sen verran kuin säännöissä sovitaan. Halutessaan yhteismetsästä irtaantuminen käy helpoiten myymällä osuudet pois.
Sukupolvenvaihdos yhteismetsäosuuksilla käy tasapuolisesti. Sukupolvenvaihdoksessa voit tasapuolisesti luovuttaa tai perinnönjaossa jakaa yhteismetsäosuuksia jälkipolvelle. Yhteismetsään liitetyt metsät ovat osana suurempaa metsäkokonaisuutta, eivätkä metsätilat pirstoudu. Yhteismetsäosuuksia voit myydä myös vapaille markkinoille.


Riippumattomuus ja yhteinen etu

Tärkeät päätökset syntyvät yhteisesti ja itsenäisesti, vapaalla kilpailutuksella. Etelä-Savon yhteismetsä hoitaa metsät puolestasi ja kilpailuttaa puukaupoissa parhaan tuoton instansseista riippumatta. Etelä-Savon yhteismetsä toimii riippumattomana muista toimijoista ja ajaa osakkaiden yhteistä etua.
Etelä-Savon yhteismetsä ei ole sidoksissa yhteen puunostajaan, joten päätöksenteko pysyy osakkaiden omissa käsissä. Yhteismetsän ohjesääntö on toiminnan keskeisin asiakirja ja metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaan.
Yhteismetsän asioista päätetään kahdesti vuodessa pidettävällä osakaskunnan kokouksella ja käytännön toimia pyörittää kolmihenkinen instansseista riippumaton hoitokunta. Yhteismetsässä ylintä päätösvaltaa käyttävät siis osakkaat enemmistön äänimäärän perusteella ja hoitokunta vastaa päätösten täytäntöönpanosta.
Yhteismetsään liittyminen on helppoa ja edullista ja toimituskustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Yhteismetsien avulla voidaan muodostaa suurempia metsäkokonaisuuksia ja näin luoda hyvät edellytykset metsätalouden kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiselle.